Imagen de Begoña Ibarrola

Begoña Ibarrola és una reconeguda psicòloga i escriptora espanyola especialitzada en l'àmbit de l'educació emocional. El seu treball se centra en el desenvolupament de les habilitats emocionals en criatures i adolescents, així com en la formació de docents i pares i mares per tal de fomentar un ambient emocionalment saludable en l'entorn educatiu i familiar.

Segons Begoña Ibarrola, les emocions tenen un paper fonamental en el desenvolupament integral de les persones i cal ensenyar a les criatures i joves a comprendre, identificar i gestionar les seves emocions de manera adequada. Alguns dels principis i conceptes clau que Ibarrola promou inclouen:

Consciència emocional

Ajudar els nens i nenes a reconèixer i comprendre les seves pròpies emocions, així com les emocions de les altres persones. Això implica desenvolupar la capacitat d'identificar diferents emocions i entendre què és el que les provoca.

Gestió emocional

Ensenyar estratègies per regular i deixar fluir les emocions de manera constructiva. Això inclou tècniques de respiració, relaxació, expressió emocional adequada i resolució de conflictes de manera pacífica.

Empatia

Fomentar l'empatia cap a les altres persones, és a dir, la capacitat de posar-se en el lloc de l'altra i de comprendre'n els sentiments i punts de vista. Això ajuda a enfortir les relacions interpersonals i a promoure un clima de respecte i comprensió mútua.

Autoestima positiva

Treballar en el desenvolupament d'una imatge positiva d'un mateix, reconeixent les pròpies fortaleses i acceptant les àrees de millora. Una autoestima saludable és fonamental per al benestar emocional i el desenvolupament personal.

Comunicació efectiva

Ensenyar habilitats de comunicació que permetin expressar de manera clara i assertiva les pròpies emocions i necessitats, així com escoltar activament les altres persones.

En definitiva...

Aquestes lliçons emocionals no només se centren en l'àmbit educatiu, sinó que també tenen aplicació en la vida quotidiana i en la construcció de relacions saludables tant en l'àmbit familiar com social. Begoña Ibarrola ha escrit molts llibres i materials didàctics per ajudar als pares i mares i als educadors a implementar aquests ensenyaments a la pràctica diària.

Video

 

Etiquetes