Rafael Bisquerra, inteligencia emocional

Rafael Bisquerra és el president de la Xarxa Internacional d’Educació Emocional i Benestar RIEEB i des de fa molts anys s’interessa per l’educació emocional, la intel·ligència emocional i les competències emocionals, és a dir, tot allò que relaciona la pedagogia amb les emocions de les persones perquè, ¿com podem aprendre res si les nostres emocions, pel motiu que sigui, ens desborden?

Segons Bisquerra, l’educació emocional és un constructe que inclou la formació integral de la persona. Per tant, ha de ser un complement que respongui a les necessitats no només intel·lectuals, sinó també socials que sovint queden rellevades a un segon pla en l’àmbit acadèmic.

Defineix la intel·ligència emocional com la capacitat d’una persona per conèixer i comprendre les emocions pròpies i les de les altres persones, de manera que pugui regular els seus afectes i pugui utilitzar aquesta capacitat per governar els seus pensaments i les seves accions.

Les competències emocionals són una altra de les claus destacades pel professor Bisquerra, que ell defineix com les «competències bàsiques per a la vida que necessitem aprendre i desenvolupar».

Daniel Goleman, un dels creadors del concepte d’intel·ligència emocional, proposa un model de cinc competències emocionals, que són les següents:

  1. Autoconsciència
  2. Autogestió
  3. Consciència social
  4. Habilitats per relacionar-se
  5. Presa responsable de decisions

Vull llegir-ne més...

Etiquetes