Conceptes al cercador de buscarcole.com

A la pàgina web de buscarcole.com fem servir diversos paràmetres per definir les escoles que incloem en el nostre motor de cerca. Us expliquem alguns dels conceptes que hi trobareu.

Comencem per les etapes educatives, que són les següents:

Preescolar: dels 0 als 3 anys; o primer cicle de l’educació infantil. 

Educació infantil: dels 0 als 6 anys; el primer cicle va dels 0 als 3 anys i el segon, dels 3 als 6; és l’educació preobligatòria.

Educació primària: dels 6 als 12 anys. 

ESO: dels 12 als 16 anys.

Batxillerat: dels 16 als 18 anys.

Claustre amb pocs canvis: l’estabilitat en la plantilla docent permet treballar més a fons els projectes i els programes educatius dels centres. Per això és recomanable que al claustre de docents no hi hagi massa canvis de professionals al llarg dels cursos acadèmics.

Plans d’acollida: aquest és un concepte que és interpretat de manera diferent pels centres educatius que, de tota manera, expliquen en què consisteix el pla d’acollida al pla docent. La majoria de vegades, que un centre té pla d’acollida vol dir que permet l’entrada dels infants abans de l’hora lectiva, cosa que és molt útil a les famílies, sobretot en l’educació infantil i primària. També pot voler dir que el centre té un pla específic per acollir els alumnes que s’hi matriculen per primera vegada, tant si provenen de la immigració com si no.

Intel·ligència emocional: és un constructe que inclou la formació integral de la persona, amb el benentès que hi ha diferents tipus d’intel·ligència, totes igual de valuoses. Els centres que la tenen en compte hi basen el seu procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

Batxillerat internacional: el batxillerat internacional (BI) és un itinerari curricular específic determinat per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO). Són dos cursos exigents, impartits en tres idiomes: anglès, francès i castellà.

Participació en innovació pedagògica: un centre que participa en algun programa d’innovació pedagògica vol dir que treballa per a la millora educativa, relacionant-la sempre amb l’evolució de la nostra societat. Els programes d’innovació pedagògica són iniciatives d’un o més centres educatius que pretenen estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i les potencialitats personals de tots els alumnes, així com assolir l’èxit escolar de tots ells.

Treball per projectes: el treball per projectes és una metodologia que es basa a oferir canals que puguin ajudar els infants i joves a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i, d’aquesta manera, també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i impliquen treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir l’aprenentatge competencial dels alumnes. Es parteix d’una idea, que s’ha d’estudiar, treballar i desenvolupar de manera conjunta.

Participació activa de pares i mares: molts centres donen rellevància a la implicació de les famílies en el pla docent o el pla d’estudis, que va molt més enllà de la participació a les AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) dels centres educatius. Que els pares i mares participen activament en la vida de l’escola vol dir que participen en les activitats extraescolars, en els tallers que s’organitzen fora de l’horari acadèmic, en la gestió de la biblioteca o l’organització d’algunes celebracions rellevants, com ara Sant Jordi, la castanyada, etc.

Comunitats d’aprenentatge: pretenen transformar socialment i culturalment un centre educatiu i el seu entorn amb la utilització de les TIC, l’aprenentatge dialogat i la participació de tota la comunitat educativa, que inclou familiars, professorat, alumnes, voluntaris, etc.

Si t'interessa l'aprenentatge de llengües al País Basc i Navarra, trobaràs informació en aquest enllaç.

I si vols matricular els teus fills en una ecola amb el currículum anglès o americà, aquí hi ha les equivalències amb el currículum espanyol.

Etiquetes