no encuentro colegio para mi hijo

A començaments d'estiu s'acostumen a fer públiques les llistes provisionals d'aquells alumnes que han sol·licitat plaça en un centre. Les famílies hi poden veure si el seu fill o filla ha estat admès en la primera opció marcada. Llavors s'obren dos escenaris: un que és l'ideal i un altre que és, per a moltes persones, catastròfic. Però això no és cert. Encara que un alumne no tingui una escola adjudicada, hi ha alternatives. ¿Què volem dir? Continua llegint!

Tothom espera i desitja que el seu fill o filla vagi a la institució assenyalada com a primera opció. Per això, moltes persones presenten reclamacions quan se'ls ha adjudicat un altre centre. La primera cosa que heu de tenir present com a pares i mares en aquest aspecte és que en un principi no s'admetran les reclamacions d'aquelles famílies que ja tinguin plaça adjudicada.

Un escenari més dramàtic és el d'aquells alumnes que no han estat admesos en cap escola. ¿Què hem de fer, doncs?

¿Què puc fer si el meu fill o filla no té plaça en cap escola?

Llavors serà competència dels serveis autonòmics de Suport a l'Escolarització, que han d'emetre noves llistes amb l'adjudicació de plaça escolar als alumnes no admesos. Com ens ho indiquen els mitjans de comunicació, també és vàlid

"per a l'alumnat que s'incorpori per primera vegada al sistema educatiu o que canviï de municipi per trasllat de domicili i que no hagi obtingut palça en els centres sol·licitats. El Servei de Suport a l'Escolarització els adjudicarà plaça escolar en algun dels centres que tinguin vacants per al nivell sol·licitat."

¿Quines altres competències tenen els Serveis de Suport a l'Escolarització?

Aquests serveis també tenen la responsabilitat d'adjudicar plaça escolar a alumnes les sol·licituds dels quals estiguin duplicades o siguin errònies, "així com a les sol·licituds que hagin estat presentades fora de termini", tal com apunta el mitjà esmentat abans.

Una realitat diferent a les escoles privades

La realitat és que, si els ingressos familiars ho permeten, la vertadera llibertat d'elecció del centre només està assegurada en les escoles privades no concertades, ja que són elles les que decideixen quins alumnes seran admesos a cada curs.

L'última oportunitat per preguntar

Tal com ens indica aquest article, pot passar que hi hagi alguna vacant en un centre que no tingui llista d'espera. En aquest cas, l'escola haurà d'avisar la delegació de l'organisme competent d'Educació perquè pugui disposar d'aquesta plaça.

"Aquestes vacants no s'acostumen a publicar, per la qual cosa si un alumne està interessat en un centre que no hagi tingut llista d'espera on no hagi obtingut plaça, haurem de trucar-hi o preguntar-hi directament, una vegada conclòs el termini de matriculació, per saber si algun dels almunes admesos no s'ha presentat a la matrícula", afirma l'article.

¿Et queden preguntes? Si cliques en aquest enllaç, hi trobaràs més informació sobre com canviar d'escola si s'ha acabat el termini d'admissió.

Ho sabem, de vegades buscar escola pot arribar a ser esgotador. Hi ha moments en què ens sentim saturats i som inpacaços de poder valorar totes les variables. Per això, des de buscarcole.com et volem ajudar en la cerca d'escola. Una institució que s'adapti a les teves necessitats i que respongui a tots els interessos del teu fill o filla. Emplena els nostres qüestionaris i descobreix quina és l'escola que necessiten els teus fills. T'esperem!!

Etiquetes