prestigio y reputacion de los colegios

Valors com el prestigi i la reputació són molt importants per a les famílies a l'hora d'escollir un centre educatiu per als seus fills. Aquestes variables, que són essencials, influeixen en el nivell educatiu que els alumnes reben i en l'experiència general que tenen durant tot el temps que passen a l'escola. Per això és important que les escoles s'esforcin per mantenir aquestes característiques i també per millorar-les.

Efectivament, la qualitat de l'educació és una conseqüència directa da la combinació del prestigi i la reputació que pot tenir qualsevol institució educativa.

¿Com milloren les escoles valors com el prestigi o la reputació?

Un dels actors fonamentals en aquest procés és el professorat, que ha d'estar preparat per oferir una educació d'alta qualitat.

D'altra banda, hi ha els espais o l'entorn, que han de ser segurs, estimulants, i han d'incentivar l'aprenentatge. Per exemple, amb unes bones infraestructures, ben organitzades, lluminoses, pràctiques, preparades per a la digitalització...

Programes acadèmics, agendes, tutories…

Les escoles també han d'oferir una varietat de programes i classes per assegurar-se que els alumnes puguin desenvolupar totes les seves habilitats, i tinguin accés als idiomes i als coneixements que necessitaran per tenir èxit en el seu futur laboral.

Han d'oferir optatives adaptades a cada una de les branques del batxillerat, ja sigui la social, la científica, la tecnològica o la humanística; dinàmiques grupals que ensenyin a treballar i col·laborar en equip, així com professorat que motivi l'alumnat a millorar la seva expressió oral en públic. Independentment de la branca del coneixement en què hagi decidit centrar-se l'estudiant, les eines comunicatives són importantíssimes a l'hora de fer-se conèixer i de mostrar un projecte en el futur. Per això, que perdi la vergonya de parlar en públic i sàpiga estructurar el seu discurs és fonamental i augmenta molt la credibilitat i el prestigi de l'escola.

La imatge que reben les famílies

Les escoles també han de posar atenció a la seva imatge pública, és a dir, a com els pares i mares perceben l'escola. S'han de preguntar: ¿recomanarien a algun amic o amiga que busquen escola per als seus fills que vinguessin a apuntar-se? La imatge es pot configurar en primera instància, peròes pot anar treballant amb el temps, ja sigui introduint millores a les instal·lacions, amb un bon tracte amb les famílies en les reunions, amb la qualitat dels serveis...

D'altra banda, les escoles també han de fer un esforç per promoure l'aprenentatge dels estudiants. Sens dubte, això es palpa des de casa: cal aconseguir que els teus alumnes facin servir els coneixements que aprenen a les aules no només a l'escola per passar un examen, sinó també en els seus entorns extraescolars i en futures entrevistes, reptes profesionals...

Això es pot aconseguir amb l'organització d'activitats extracurriculars que fomentin el desenvolupament de les habilitats socials i de lideratge, així com el respecte pels altres.

Esto se puede lograr a través de la organización de actividades extracurriculares que fomenten el desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo, así como el respeto por los demás.

El prestigi i la reputació des de dins

Per acabar, per generar una imatge de prestigi, les escoles han de fer un esforç per mantenir una bona relació amb la comunitat. Això vol dir que les escoles han d'intentar involucrar els pares i mares i la comunitat en l'educació dels seus estudiants mitjançant reunions de pares, organització d'esdeveniments i altres programes.

Si t'ha semblat interessant aquest article, no dubtis a continuar passejant-te pel nostre bloc, ple de consells, actualitat i informació educativa.

Des de buscarcole.com t'ajudem a descobrir l'escola privada o concertada més apropiada per als teus fills. Podràs usar més de 30 paràmetres de cerca al nostre qüestionari! ¿Què esperes, doncs? Clica en aquest enllaç i descobreix com ho has de fer!

Etiquetes