escuela de familias

Com ja deus saber, educar bé és tot un repte, a més d'una gran responsabilitat. I com que és una fase tan important de les nostres vides, ha nascut un corrent nou: l'escola de famílies. Reunions amb la finalitat d'intercanviar experiències i consells per fer possible una millor educació dels fills. Vegem una mica més aquesta nova realitat.

En certs moments de l'educació dels nostres fills i filles, com quan apareixen les primeres dificultats acadèmiques, els problemes per socialitzar amb els companys o la temuda i hormonal adolescència, moltes famílies es troben que els falten les eines necessàries per gestionar aquest tipus de situacions.

D'aquesta manera, els pares i mares aprenem a base d'assajos i errors, la qual cosa, en determinades ocasions, ens genera incertesa per saber si ens estem equivocant o quines repercussions a curt o a llarg termini poden provocar certes decisions. ¿Som massa restrictius? ¿Els estem donant massa llibertat? De vegades costa trobar la solució perfecta i equilibrada. Però el cert és que aquesta fórmula perfecta no existeix. Cada context, cada grup d'influència, amistats, professorat... pot condicionar el creixement del nen o de la nena i és per això que no tots els "càstigs" o converses l'afectaran de la mateixa manera. I no parlem que cada criatura té una personalitat diferent i que la mateixa cosa l'afectarà de forma ben diversa!

¿Com afrontar aleshores aquestes primeres dificultats?

Aquí és on una Escola de Famílies ajuda a conèixer eines i orientacions útils que els permetin afrontar amb més capacitat l'exercici de l'educació a la llar familiar.

L'Escola de Famílies contribueix a la trobada i a la reflexió col·lectiva per donar eines en un món on no hi ha un model únic ni exclusiu, sinó que ens hem d'adaptar a cada fill i a les seves circumstàncies.

Una interessant reflexió del pas del temps i del context

Al portal de micole hi ha una interessant reflexió sobre els canvis que s'han produït en l'educació en els últims anys, accelerats per les crisis, per les noves tecnologies, per la pandèmia de la covid 19, la digitalització, les reunions per zoom o el teletreball:

"La família, i la mateixa institució escolar, no han estat alienes als vaivens socials. La televisió, la publicitat, les noves tecnologies, la desestructuració familiar, l'evolució del mercat laboral, entre molts d'altres factors, incideixen dràsticament en la tasca educativa que es porta a terme a la família i a l'escola."

¿Com sé si necessito aquesta empenta?

Com apunta el portal hacer familia, no cal arribar al moment en què totes les relacions afectives estiguin a punt de trencar-se del tot. Es van desgastant de manera natural si no hi ha una bona comunicació assertiva i empàtica. Així, per evitar una ruptura és millor frenar el deteriorament a temps. Alguns dels senyals que ens poden indicar que alguna cosa va malament podrien ser els següents:

  • Falta de comunicació entre pares-mares-fills-filles.
  • Dificultats per demanar-nos perdó i arribar a acords.
  • Dinàmiques de poder marcades que poden donar lloc a poc afecte.
  • Discussions repetides i converses banals els dies després (cosa que demuestra que el problema no s'ha tancat).
  • Mentides i faltes de respecte.
  • Incomoditat per parlar de certs temes que demanen més confiança .

¿Buscarcole.com també em pot ajudar?

Per descomptat! Des de buscarcole.com t'oferim un formulari enquesta per conèixer els teus interessos i necessitats i propocionar-te l'oferta que s'adeqüi més bé a tu. Així, t'oferim les millors eines per estar al dia, comprendre millor el context en què es troben els teus fills i els reptes a què s'enfronten. 

I no només aixo, també podràs informar-te sobre el món de l'aprenentatge i l'educació gràcies al nostre blog amb consells, ajudes en rutines, organització i temes d'actualitat del sector.

Etiquetes