calidad centro escolar

L'Evau no és sinó un examen que recull gran part dels coneixements adquirits durant tot un cicle escolar, el batxillerat. Però, ¿les notes mitjanes defineixen la qualitat de la institució escolar. Vegem-ho a poc a poc.

Comencem per allò que és bàsic i posem els fonaments per entendre com funciona aquesta prova per continuar avançant en l'article i, finalment, podeer respondre la pregunta del titular.

¿En què consisteix l'EvAU exactament?

Es tracta d'un examen que ens ajudarà a conèixer la nota de tall d'un alumne o alumna. No obstant, molts pares pensen que d'aquesta manera l'alumne o l'alumna s'ho juga tot en una sola carta. No és així.

La nota de tall és el resultat de la mitjana de les notes de primer i segon de batxillerat i l'examen EvAU. Per això, per molt que el noi o la noia "tingui un mal dia", si al llarg de tot el curs ha anat traient bones notes, no serà definitiu que la pregunta d'un examen li hagi anat una mica malament.

A més, la prova EvAU comtpa amb molts examens: hi ha les matèries troncals comunes per a tothom i les específiques, que van enfocades cap al sector o la carrera que el futur estudiant vulgui fer i que, per tant, ponderaran més.

Un cop entès això, continuem endavant.

Evidentment, per a qualsevol escola és un honor, i un gran ajut per a la seva reputació i prestigi, que les notes mitjanes dels seus alumnes en aquesta prova siguin altes.

Ara bé, ¿aquesta dada determina quins centres són els millors?

¿Què vol dir que una nota mitjana sigui baixa?

Si tens un coneixement bàsic d'estadística, sabràs que una mitjana pot amagar uns resultats molt similars, però també molt dispars. Per tant, podries trobar-te dos alumnes amb notes molt diferents: un 8 i un 4. Notable i suspens, però la nota mitjana seria la mateixa que si hi haguessin dos alumnes amb un bé alt cadascun (un 6 i un 6).

Alumnes especialment bons en determinades matèries

Un altre aspecte a tenir en compte és amb quines matèries s'està fent la nota mitjana. Hi ha diverses matèries comunes, com llengua o història... que tots els estudiants estan obligats a cursar. Per això et pots trobar un alumne pèssim en anàlisi morfosintàctica, per exemple, que faci baixar la mitjana comuna però que, no obstant això, tingui un 10 en física o química. En ponderar aquesta assignatura per 0,2 en la carrera que vol cursar, pot acabar-hi entrant encara que tingui una nota baixa en llengua.

¿Què et recomanem que tinguis en compte, doncs?

Sens deubte, la nota mitjana del batxillerat del teu fill o filla en relació amb la nota que hagi tret en aquelles matèries específiques que vulgui estuidar especialment en el futur. Això ens pot donar una pista de com s'ensenya, s'avalua i respon a l'examen estàndard que fan tots els alumnes en aquestes assignatures en concret.

No obstant, un bon resultat no és l'únic que has de tenir en compte. Altres factors, com el benestar general produït per un bon ambient, motivador, l'existència de bones instal·lacions, l'aplicació a la vida real dels coneixements, les activitats extraescolars... són només algunes de les qualitats que has de tenir en compte a l'hora de valorar quina serà la millor escola per al teu fill o filla.

Aspectes que defineixen la qualitat educativa d'n centre

El portal gestioneducativa ens parla d'11 aspectes que cal tenir en compte:

 • Com impulsa el lideratge professional
 • Valors i objetius
 • Ambient d'aprenentatge
 • Oferta formativa
 • Nivells d'exigència
 • Reconeixements
 • Seguiment individualitzat
 • Autonomíi de l'alumnat
 • Utilitat de l'ensenyament
 • Avaluació contínua
 • Participació de les famílies

Sin embargo, hay momentos en los que nos vemos saturados y somos incapaces de poder valorar todas estas variables. Por ello, desde buscarcole.com te queremos echar una mano en la búsqueda de escuela. Una institución que se adapte a tus necesidades y que responda a todos los intereses de tu hijo o hija. Responde a nuestros cuestionarios y descubre cuál es el colegio que necesitan tus hijos.

No obstant això, hi ha moments que ens sentim saturats i som incapaços de poder valorar totes aquestes variables. Per això, des de buscarcole.com et volem donar un cop de mà en la recerca d'escola. Ha de ser una insitució que s'adapti a les teves necessitats i que respongui a tots els interessos del teu fil o filla. Contesta els nostres qüestionaris i descobreix quina és l'escola que necessiten. 

Etiquetes