Elementos para contar: triangulos, círculos, barritas, etc.

Desenvolupat a Espanya per Jaime Martinez Montero, professor de la Universidad de Cádiz, el mètode Càlcul Obert Basat en Nombres va ser utilitzat per primera vegada en dues escoles andaluses durant el curs escolar 2008-2009.

¿Què és?

Sembla que és una revolució en el camp de l'aprenentatge de les matemàtiques a una edat primerenca, per exemple, a l'educació infantil.

És un mètode molt "natural" en què els alumnes treballen amb quantitats concretes, que manipulen, descomposen i construeixen mentre observen les relacions que s'estableixen entre elles.

Aquesta metodologia treballa la descomposició dels nombres a través de materials i objectes com ara botons, escuradents, plaques de goma numerades de l'1 al 9 o pinces d'estendre la roba per fomentar el càlcul mental.

El mètode augmenta la capacitat de resoldre problemes pel seu caràcter obert, ja que és possible trobar la solució correcta de diferents maneres.

Desenvolupa una gran capacitat de càlcul sense ser purament mecànic o instrumental, sinó que es recolza en el sistema conceptual que suporta totes les destreses i habilitats del càlcul.

A més, proporciona un aprenentatge basat en la comprensió dels processos, no només en el seu ús memorístic.

Esquema logaritmos basados en números

Es pot començar a fer servir des de l'etapa infantil de 3 anys i s'acostuma a acabar al sisè curs de l'educació primària.

Els alumnes aprenen al seu ritme, a partir de situacions properes i materials manipulables, col·locant els números com volen i calculant-los correctament.

Pensen en nombres i no en xifres, que és una de les principals característiques del mètode. A més, els càlculs es fan d'esquerra a dreta i no a l'inrevés com en el càlcul tradicional.

Avantatges del mètode

Es respecta el ritme i la capacitat de cada individu.

Es treballa el sentit numèric com una cosa oberta, dinàmica i viva:

  • comprenent les dimensions dels nombres i pensant-hi
  • respresentant els nombres de diferents maneres
  • utilitzant els nombres com a referents
  • utilitzant el coneixement de les criatures per raaonar de manera complexa
  • detectant els propis encerts i erros
esquema de números y razonamiento

 

Etiquetes