Colegio La Salle San Rafael

Adreça
Fernando el Católico, 49
Codi postal
28015
Població
Madrid
Província
Madrid
Telèfon
915 44 73 95

Principal

Tipus de centre
Concertat
Privat
Etapes educatives
Educació infantil. De 3 a 6 anys.
Educació primària. De 6 a 12 anys.
ESO. De 12 a 16 anys.
Batxillerat. De 16 a 18 anys.
Educació religiosa

Característiques

Educació mixta
Uniforme obligatori
Claustre amb pocs canvis

Serveis

Biblioteca
No
Pistes esportives
Plans d'acollida
Servei de menjador
Cuina pròpia
Internat - Residència d’Estudiants
No
Activitats extraescolars
Sortides extraescolars
Transport escolar
No

Model educatiu

Intel·ligència emocional
Gabinet d’atenció psicopedagògica
Batxillerat internacional
No
Participació en l’innovació pedagògica
Treball per projectes
Pla antibulling
Idiomes (intercanvi amb altres països)
Participació activa de pares i mares
Comunitats d’aprenentatge
No